Eiendomsservice


Vi har lang erfaring fra eiendomsservice, vi kan tilby ett vidt spekter av tjenester:

- Rehabilitering av privat-offentlig-nærings eiendommer
- Tilbygg og nybygg
- Bytting av tak
- Etterisolering
- Bytte av kledning, vinduer og dører
- Innvendig oppussing av bad-kjøkken-gulv og tak
- Betongskjæring og kjerneboring, samt rivning og pigging av betong
- Fukt og vannskader


Vi er forhandler av Norgesvinduet og har veldig konkurranse dyktige priser på levering og montering .

Ingen oppdrag for små eller for store.