Vaktmestertjenester

Trenger du en vaktmester?

Vi tar oss av ordinære vaktmesteroppgaver som:

- Allment tilsyn av bygg og eiendom.
- Tilsyn og vedlikehold av utearealer, parkeringsplasser og annet-
- Avfallshåndtering.
- Oppmerking av parkeringsarealer.
- Høytrykksvask av utearealer samt fasadevask.